ŞAYET GOOGLE VEYA BENZERİ BİR ARAMA MOTORUNDAN SİTEYİ ZİYARET ETTİĞSENİZ VE KARŞINIZA BOŞ BİR SAYFA ÇIKTIYSA LÜTFEN ANA SAYFADAKİ HATIRLATMALARA BAKINIZ Ahsen-i takvimde en üstün varlık olarak yaratılmış insan;Allah'ın ve Allah Resulünün emirlerini yerine getirip, yasakladığı fiil ve davranışlardan uzak durmakla görevlendiriip, dünya hayatındaki imtihana tabi tutulmuştur. İnsanı insan yapan iman,insanda varlığını sürdürdüğü sürece insandır ve insanı ala-yı illiyin'e yükseltirken, yaratılmış olduğu fıtratı unutupda Allah'a kulluğu beğenmeyip,Allah'ın koyduğu kanun ve nizamları hiçe sayıp, Allah Resulü'nün emirlerini ve nasihatlarını kulak ardı edip de nefsinin gırdabına batmış ve nefsinin,arzu ve isteklerinin kulu kölesi olmuşsa,bu kişi her ne kadar insan görünsede Ebu Hureyre'nin dediği gibi nesnas'dır. Yani insanlara benzediği halde insan olmayan maymunlar zümresindendir ve bunlar yine aynı şekilde ahsen-i takvimdeki en üstün varlık olarak yaratılmış varlık özelliğini kaybedip aşağıların aşağısı olan esfel-i safilin mertebesine düşmüşlerdir

Namazı Bozan Haller

Bir kimse namazdayken vücudunu bir kere veya arka arkaya iki kere veya değişik rekatlarda birer,ikişer kere kaşısa,namazı bozulm
NAMAZI BOZAN HALLER
1-)Bilerek yada yanlışlıkla namaz da olmadığını sanarak konuşmak.
 
2-)Yanılarak ayetten olan bir kelime yerine,ayetten olmayan bir dünya sözü ağzından kaçırmak
 
3-)Namazın içinde Allah'ım beni doyur gibi insan sözüne benzer tarz da dua etmez
 
4-)Saygı ve hürmet niyetiyle birine selam vermek.Yanılarak elam vermek.Lisanen selam vermek ve almak
 
5-)Tokalaşmak suretiyle selam vermek
 
6-)Amel-i kesir de bulunmak (peş peşe üç tane namaz dışı hareket yapmak,üç defa herhangi bir yerini kaşımak,yahut dışarıdan gören birinin namaz da olmadığını zannettirecek bir iş yapmak)
 
7-)Kıbleden göğsünü çevirmek,farz olan kıbleye yönelmeyi az bir zaman için de olsa terk ettiği için yalnız başına kıbleden başka yöne çevrilmesi namazı bozmaz,fakat mekruhtur.
 
8-)Dışarıdan (ağzın haricinden) az da olsa bir şey yemek
 
9-)Dişleri arasında kalan nohut tanesi kadar bir şey yemek
 
10-)Bir şey içmek (o halde açık bir meydanda namaz kılan bir kişi,başını göğe doğru kaldırsa ve boğazına bir yağmur damlası kaçsa namazı bozulur)
 
11-)Özürsüz boğazı hırıldatmak ve öksürmek.(Bir özürden dolayı olursa zarar yapmaz)
 
12-)Toz üfler gibi üflemek,bezginlik göstermek,inlemek,ah-vah etmek
 
13-)Ağrı yüzünden yüksek sesle ağlamak
 
14-)Başına gelen bir musibet yüzünden yüksek sesle ağlamak.
 
15-)Aksırana 'Yerhamükellah (Allah sana iyilik versin)' demek.
 
16-)Allah'ın ortağı olup olmadığını soran (namazın dışından birine) 'La ilahe illallah (Allah'tan başka ilah yoktur)' diye cevapv ermek
 
17-)(Ölüm gibi) fena bir habere cevaben 'İnna lillahi ve inna ileyhi raciun (Biz Allah içiniz ve O'na döneceğiz demek)'.
 
18-)Sevindirici bir habere 'Elhamdülillah (Allah'a hamd olsun) demek.
 
19-)Şaşılacak bir habere 'La ilahe illallah' veya 'Sübhanallah (Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim)' demek.
 
20-)Namaz dışındaki bir kimseye cevap niyetiyle 'Ya Yahya huzil kitabe' gibi Kur'an dan bir ayet okumak.
 
21-)Teyemmümde namaz kılanın suyu görmesi
 
22-)Namaz içinde mesh müddetinin bitmesi
 
23-)Ayağından mestin çıkması veya çıkarılması.
 
24-)Elbise bulamayan çıplağın (namaz sonrasında) avret yerlerini örtecek bir şey bulması.
 
25-)Rükü ve secdeyi baş işaretiyle kılan kimsenin namaz içinde iyileşerek rükü ve secdeye gücü yeter hale gelmesi
 
26-)Sabah namazını kılarken güneşin doğması
 
27-)Yaranın iyileşmesi sebebiyle üzerindeki sargının düşmesi.
 
28-)Özürlünün özrünün ortadan kalkması
 
29-)Kasten veya başka bir şeyin etkisiyle abdestin bozulması.
 
30-)Namaz da iki harften ibaret dahi olsa,namaz kılanın işiteceği derecede söz söylemek namazı bozar.Bu hususta kasıt,yanılma,uyuma ve hata halleri eşittir.(Öf,ah,uh,eh gibi)
 
31-)Bir kimse namazdayken vücudunu bir kere veya arka arkaya iki kere veya değişik rekatlarda birer,ikişer kere kaşısa,namazı bozulmaz.Ancak bir rekatta birbiri ardınca üç defa kaşısa bozulur.Ancak bir organını elini tekrar kaldırmadan bir kaç defa kaşıması,bir defa kaşıma sayılır.
 
32-)Namazda bir özür olmaksızın birbiri ardınca hiç durmadan en az üç adım atmak namazı bozar.Yine;bir şahsın çarpması sonucu namaz kılanın elinde olmayarak yerden üç adım kadar yürümesi de namazı bozar.Namaz kılınan yerden tutup çıkarılmak da böyledir,namazı bozulur.
 
33-)Namazda çocuğu alıp süt emzirmek namazı bozar.Namaz kılmak da olan bir kadının memesini çocuk kendi başına tutup emecek olsa bakılır.Eğer süt çıkmaksızın bir iki defa emmiş lursa namazı bozulmaz,fakat süt çıkarsa veya süt çıkmaksızın iki defadan çok emerse namazı bozulur.
 
34-)Namaz içinde bulunan bir erkeği,zevcesinin öpmesi veya okşaması ile namazı bozulmaz.Ancak erkeğin şehveti uyanırsa bozulur. Fakat bir kadının  namazı,kocasının kendisini  şehvetle okşaması ile veya ister şehvet olsun,ister olmasın öpmesiyle bozulur.Çünkü cinsel yaklaşma konusunda kocanın hareketi asıldır.
 
35-)Namaz kılarken göze ilişen bir yazıya bakmak namazı bozmaz.Fakat karşaısındaki Mushaf'tan ezberinde olmayan bir ayeti okursa,bu bir telkin olduğundan İmam A'zam'a göre namaz bozulur.İmam Ebu Yusufve İmam Muhammed,İmam Şafii'ye göre namaz bozulmaz,fakat böyle yapmak mekruhtur.Hafız olan bir kimsenin mushaftan okumasıyla ise ittifakla namaz bozulmaz.
 
36-)Gülmek.Kendisinin duyacağı kadar bir gülme sadece namazı bozar.Yakında bulunanların işitebileceği kadar olursa abdesti de bozar.Bu şekilde gülme,bulüğa ermemiş çocukların sadece namazını bozar,abdestini bozmaz.
 
37-)Birinci oturuşu,son oturuş zannederek selam vermek;namazı bozmayıp sadece sehiv secdesini gerektirir.Kıldığı öğle namazını Cuma namazı veya yatsı namazını teravih zannederek selamv ermek namazı bitirme taşıdığından namazı bozar.
 
Şürünbilali Ve Ebu'l Zeyd El-Şibli / El-Miftah Şerh-i Nüru'l-İzah / bkz:62-63
Ömer Nasuhi Bilmen / Büyük İslam İlmihali / bkz:225...229
Akademi Araştırma Heyeti / Bir Müslümanın Yol Haritası / bkz:355-356
maddeler halinde namazı bozan şeyler,namazı bozan şeyler kısaca,namazı bozan haller,namaza zarar veren durumlar,namazda konuşmak namazı bozarmı,Amel-i kesir,kaşınmak namazı bozarmı,ağlamak namazı bozarmı,
Yorumlar - Yorum Yaz