ŞAYET GOOGLE VEYA BENZERİ BİR ARAMA MOTORUNDAN SİTEYİ ZİYARET ETTİĞSENİZ VE KARŞINIZA BOŞ BİR SAYFA ÇIKTIYSA LÜTFEN ANA SAYFADAKİ HATIRLATMALARA BAKINIZ Ahsen-i takvimde en üstün varlık olarak yaratılmış insan;Allah'ın ve Allah Resulünün emirlerini yerine getirip, yasakladığı fiil ve davranışlardan uzak durmakla görevlendiriip, dünya hayatındaki imtihana tabi tutulmuştur. İnsanı insan yapan iman,insanda varlığını sürdürdüğü sürece insandır ve insanı ala-yı illiyin'e yükseltirken, yaratılmış olduğu fıtratı unutupda Allah'a kulluğu beğenmeyip,Allah'ın koyduğu kanun ve nizamları hiçe sayıp, Allah Resulü'nün emirlerini ve nasihatlarını kulak ardı edip de nefsinin gırdabına batmış ve nefsinin,arzu ve isteklerinin kulu kölesi olmuşsa,bu kişi her ne kadar insan görünsede Ebu Hureyre'nin dediği gibi nesnas'dır. Yani insanlara benzediği halde insan olmayan maymunlar zümresindendir ve bunlar yine aynı şekilde ahsen-i takvimdeki en üstün varlık olarak yaratılmış varlık özelliğini kaybedip aşağıların aşağısı olan esfel-i safilin mertebesine düşmüşlerdir

3-Güzel Ahlakın Tanımı Ve Özellikleri 1.Bölüm

GÜZEL AHLAKIN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 1.BÖLÜM
1:==))Bir gün Hasan-ı Basri'ye ahlaktan soruldu.Hasan-ı Basri,ahlakı:Güzel ahlak,güler yüz,tatlı söz,iyilik yapmak ve kötülükten kaçınmaktır diye tarif etti.
 
2:==))Yine İslam büyüklerimizden olan Vasiti'de "Ahlak nedir?" sorusunu şöyle cevaplandırmıştır; Kimseye düşmanlık yapmamak, kimsenin düşmanlığına sebebiyet vermemek ve bunu da sırf Allah-u Teala'yı bildiği için yapmaktır.
 
3:==))Şah Kirmanı ise,ahlakı şöyle tarife der;Güzel ahlak,başkalarına eziyet verecek bir davranışta bulunmamak,güçlükleri ortadan kaldırmaktır.
 
4:==)) Yine İslam büyüklerimizden biri şöyle demiştir;Ahlak,insanların arasına girip kendisini onların arasında görüp tanımak
 
5:==))Vasiti der ki;Ahlak;aynı zaman da  genişlikte olduğu gibi,darlıkta da insanları memnun etmektir.
 
6:==))Ebu Osman Maağribi diyor ki;Güzel ahlak,Allah'tan razı olmaktır.
 
7:==))Sahl Tüsteri'ye "Güzel ahlak nedir?" diye sorulduğunda şöyle cevap vermiştir;Güzel ahlakın en aşağı derecesi Eziyetlere katlanmak,kötülüğe  karşılık vermemek,zalime merhamet etmek,onun bağışlanmasını dilemek ve ona karşı şefkatle muamele etmektir.
 
8:==))Yine başka bir seferinde Sahl Tüsteri,ahlakı şöyle tarif etmiştir;Güzel ahlak;Allah-u Tealay'yı rızık hususunda töhmet altında bulundurmamak.Yani rızkına kefil olduğuna emin olmak,ona güvenip sükun ve huzur bulmaktır.Her hususta gerek seninle Rabbin arasında, gerekse seninle halk arasında ki hususlarda O'na itaat edip isyan etmemektir.
 
9:==))Hz Ali diyor ki;Güzel ahlakı,üç meziyette arayınız.Bunlar da;Haramdan uzaklaşmak, helali aramak ve aile efradına elden geldiğince genişlik göstermektir.
 
10:==))Hüseyin b.Hallac-ı Mansur diyor ki;Ahlak:Hakk'ı düşündükten sonra halkın eza ve cefalarına aldırmamaktır.
 
11:==))Ebu Said el-Hıraz ise şöyle der;Ahlak;Allah'tan başka bir düşünce ve telaş içinde olmamaktır.
 
Bu ve bunun benzeri daha nice ahlak hakkında tarifler yapılmıştır. Herkes kendince ahlakı yorumlamıştır.Fakat bütün bunlar güzel ahlakın kendisini değil,sadece sonuçlarını anlatır.Bunun yanında ahlakın tam anlamıyla sonucunu ortaya koyamamış,faydalarını açıklayamamışlardır.Oysa ki hakikat perdesini kaldırmak,çeşitli güzel sözleri aktarmaktan daha iyidir.
 
İnsan iki şeyden oluşmuştur:Biri göz ile gördüğümüz cisim,diğeri de basiret (kalb gözü) ile idrak edilen ruhtur. Kuşkusuz her birinin bir şekli,bir sureti vardır.Bu suretler ise ya güzeldir,ya da çirkin. Ancak basiret ile bilinen ruha gelince,bu göz ile gördüğümüz cisimden çok daha önemlidir.Bunun içindir ki;Yüce Allah,ruhu kendisine nisbet etmekle ruhun şerefini yükseltmiş,ona üstünlük vermiştir.Bunu açıklamak üzere bir ayet-i celile de şöyle buyurmaktadır:"Rabbin meleklere:Ben çamurdan bir insan yaratacağım.Onu yaratıp ruhumdan üflediğim de hep birden, ona secde ediniz.(Sad Süresi'71-72)."
 
Bu ayet-i celile de Hz Allah:cesedi toprağa,ruhu ise kendisine nisbet buyurmuştur.Burada ruh ile nefis kelimeleri bir anlam taşımaktadır. Ahlak,nefise yerleşmiş bir şekilden ibarettir.Düşünüp taşınmaya gerek kalmadan bütün işler kendiliğinden kolaylıkla  oluşur.Akıl ve şeriat yönünden metholunan,güzel sayılan bütün işler,bu şekilden meydana gelince,buna güzel ahlak,eğer kötü işler olursa buna da kötü huy denir.

YAZININ DEVAMI 2.BÖLÜMDE AKTARILACAKTIR

Kaynak:İmam Gazali / el-ihya / C:3 / Sayfa:155...157

Yorumlar - Yorum Yaz